ستاد تامین و تهیه جهیزیه ایتام و نیازمندان در استان فارس

در تاریخ 13/9/1396 اهداء 10 سری جهیزیه کامل به صورت رایگان جهت دختران ایتام و نیازمند . ان شاء الله اهدا خواهد شد